Välkommen till projekt Tell-Us

Tell-Us, Teckenspråkiga elevers livssituation – utvecklingsstörning är ett projekt med syfte att ge teckenspråkiga gymnasieelever med utvecklingsstörning en möjlighet till det elevinflytande de är berättigade.

Mer om projektet

Intervjumetod anpassad till målgruppen

Projekt Tell-Us har använt sig av metoden samtalsmatta som intervjumetod och anpassat den till målgruppens behov. En ämnesbild, två eller fler svarsalternativ och ett antal bilder att prata om – det är det enda du behöver förutom självaste mattan när du ska använda metoden samtalsmatta.

Mer om metoden
Samtalsmatta

Så fungerar samtalsmattan

Det här kom vi fram till

Resultatet från Projekt Tell-Us intervjuer redovisas i form av filmklipp från en del av intervjuerna. Tycker du samma som i filmklippet? Eller tycker du annorlunda? Diskutera gärna med hjälp av de tillhörande diskussionsfrågorna.

Mer om resultatet