Vad ska vi göra i sommar?

Idag går Magda och jag igenom alla de senaste minnesanteckningarna från både styrgruppsmötet och referensgruppsmötet. Uppföljningar, idéer och arbetsfördelning sinsemellan sker på löpande band. Det råder ingen brist på arbetsuppgifter i sommar, vi vet vad vi ska göra nu!