Produktion…

Det är en ynnest att ha två skärmar när jag jobbar. Just nu textas och transkriberas diskussionsfilmer inför referensgruppsmötet.

2014-02-28|

Förberedelser för styrgrupp- och referensgruppmöte

Nästa vecka är det dags för styrgruppen och referensgruppen att träffas igen. Vi har förberett oss väl de senaste veckorna och börjar känna oss klara. Här är en liten smygtitt på det diskussionsmaterial vi har gjort till referensgruppen.

2014-02-27|

En snabbpresentation och alla hjärtans dag-fika

I onsdags eftermiddag var vi hos Turidgruppen i Örebro och berättade lite kort om projektet. I Turidgruppen möts representanter för nämnden för funktionshindrade, tjänstemän från förvaltningen för funktionshindrade och flera intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Där diskuteras aktuella frågor och är ett forum för informationsutbyte och samråd. Idag har vi varit på Mo Gårds folkhögskola [...]

2014-02-14|

Tell-Us knyter forskningskontakter

I går träffade jag och Maria Carin Roos, lektor i specialpedagogik på Karlstads universitet. Hon har stor erfarenhet om forskning kring barn med dövhet och hörselnedsättningar. Vi fick bekräftat att forskning kring vår målgrupp är väldigt tunn, även internationellt. Mötet ledde till nya tankar och planer kring år tre och ingav hopp om ömsesidigt samarbete. [...]

2014-02-12|

Transkribering och planering

Den här veckan är Maria på annat jobb i norra Sverige, så jag får rodda själv. Jag har mest suttit och transkriberat intervjuer men även planerat för vårt kommande referensgruppmöte som är den 6 mars i Örebro. Det tar tid att transkribera men det är intressant att se intervjun från ett annat perspektiv. Här är [...]

2014-02-07|
Visa fler