Brainstorm

Idag har Maria, jag och styrgruppen träffat Per Zetterman, som är fotograf, redigerare och producent av film för TV och webb, för att brainstorma kring hur vi kan redovisa resultatet till målgruppen och hur projektet kan leva vidare när det tredje och sista året är slut. Vid mötets slut hade många idéer presenterats och bollats [...]