Barnrättsdagarna är över

I två dagar har vi tillsammans med 1200 andra personer lyssnat till flera viktiga föreläsningar med barns rättigheter i fokus. En av föreläsarna var vi själva!

maria-och-magdalena

Läs artikeln om vår föreläsning här: http://www.barnrattsdagarna.se/kunskapsbanken/2016/04/12/teckensprakiga-elever-med-utvecklingsstorning-star-upp-for-sina-asikter/