Symbolbild Kommunikation

Kommunikation

Tumme ner

Att inte kunna kommunicera hemma

Start Resultatet Kommunikation Att inte kunna kommunicera hemma

Om filmen

En del deltagare berättar att de har svårt med kommunikationen utanför skolan.

En del slutar med sina fritidsintressen för att de är den enda teckenspråkiga i gruppen. Andra berättar att en eller flera av familjemedlemmarna hemma inte kan kommunicera på teckenspråk eller använda tecken som stöd.

I det här klippet berättar en deltagare om hur det är att inte kunna kommunicera med sin pappa.

Diskussionsfrågor

Om den du kommunicerar med inte förstår dig, vad gör du?

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar står det att ”… staterna ska se till att alla som vill och behöver kan använda teckenspråk”. Vilka krav kan vi ställa på personer som finns närmast individen med kommunikativa funktionsnedsättningar, när det gäller teckenspråk eller annan kommunikation? Vad säger språklagen?


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)