Symbolbild Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande

Tumme ner

Känsla av att lärare bestämmer

Start Resultatet Delaktighet och inflytande Känsla av att lärare bestämmer

Om filmen

För att kunna påverka sin delaktighet och sitt inflytande i skolan och vardagslivet gäller det att deltagarna vet att de har den rättigheten och möjligheten.

Det krävs även självförtroende och mod att säga vad man tycker och säga ifrån när något inte känns bra. I det här filmklippet berättar en deltagare om hur det känns att inte kunna påverka vem man ska samarbeta med i skolan.

Diskussionsfrågor

Bestämmer du över ditt liv?

Vi har fått uppfattningen om att en del av våra deltagare upplever att de inte kan säga ifrån när något känns tokigt, att de har en uppfattning om att man måste lyda andra. Hur kan man arbeta för att stärka självbestämmandet hos personer med kognitiv och/eller kommunikativ funktionsnedsättning?


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)