Symbolbild Kommunikation

Kommunikation

Tumme ner

Missförstånd i kommunikationen

Start Resultatet Kommunikation Missförstånd i kommunikationen

Om filmen

Missförstånd i kommunikationen kan uppstå oavsett vilket språk man använder. En utvecklingsstörning försvårar inlärningen av ett språk och möjligheten att kunna kommunicera med det.

Vi har upplevt flera situationer där vi inte förstår de teckenspråkiga deltagarna trots att de försöker förklara för oss. Betänk då att den ena av oss som intervjuar är fullt teckenspråkig.

Även de deltagare som kombinerar tal och tecken som stöd blir missförstådda ibland. Vi kan bara föreställa oss den frustration som deltagarna måste känna i dessa situationer.

Det här filmklippet visar ett tillfälle då missförstånd i kommunikationen under intervjun uppstod.

Diskussionsfrågor

Har du blivit missförstådd någon gång? När?

Ibland blir det missförstånd i kommunikationen. Vem bär ansvaret för att kommunikationen fungerar när man inte använder samma språk? Hur kan man vara säker på att man förstår varandra?


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)