Symbolbild Lärande

Lärande

Tumme upp

Teckenspråk är viktigt för lärande

Start Resultatet Lärande Teckenspråk är viktigt för lärande

Om filmen

I våra samtal med deltagarna kring lärande kan vi se ett mönster; där kommunikationen fungerar mellan elev och lärare, uppstår lärande.

Detta gäller oavsett om deltagaren kommunicerar på svenskt teckenspråk, svenskt tal, tecken som stöd eller annan alternativ kompletterande kommunikation som exempelvis bilder.

I detta filmklipp berättar en deltagare om vad hon har lärt sig tack vare teckenspråket.

Diskussionsfrågor

Vad är viktigt att lära sig?

Hur kan vi göra samhället mer tillgängligt (för lärande) för personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar? Finns det vissa områden som bör prioriteras mer än andra?


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)