Symbolbild Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande

Tumme ner

Vill försöka mer själv

Start Resultatet Delaktighet och inflytande Vill försöka mer själv

Om filmen

Deltagarna har berättat för oss att de ibland känner sig överkörda av vuxna i sin omgivning och inte blir tagna på allvar.

Vi har förstått utifrån deltagarnas berättelser att det ofta beror på en brist av tillit. Att omgivningen inte tror att deltagarna ska klara av eller bestämma vissa saker på egen hand. I det här filmklippet berättar en deltagare att han tycker att han får mycket hjälp i skolan.

Diskussionsfrågor

Får du den hjälp du behöver?

Hur kan hjälpen anpassas till personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar? (Rätt sätt, rätt mängd och rätt form)


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)