Symbolbild Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Tumme upp

Vrida bänken

Start Resultatet Arbetsmiljö Vrida bänken

Om filmen

Ett antal av deltagarna vi intervjuat är döva och säger att de inte påverkas av en hög ljudmiljö, men några som har hörselhjälpmedel påpekar att det kan bli högljutt både i klassrummen och de gemensamma utrymmena som matsalen och korridorerna.

Det visuella bullret kan ha större påverkan om man inte hör och flera av deltagarna påpekar vikten av att ha lugn och ro omkring sig. Storleken på skolan och klasserna verkar vara betydande för om deltagarna upplever visuellt eller auditivt buller. Några deltagare berättar att de upplever mer lugn och ro när de bytt från en större till en mindre skola.

I det här filmklippet berättar en deltagare hur hon gör för att skapa arbetsro när det är stökigt i klassrummet.

Diskussionsfrågor

Är det någon lokal eller plats som behöver anpassas efter dina behov? Hur?

En del av våra deltagare har hittat egna strategier för att anpassa sig till den fysiska miljön. Vad i den fysiska miljön kan behöva anpassas för en person med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar?


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)