Föreläsning hos FUB

Jag är precis hemkommen från Stockholm. Maria och jag har träffat en personalgrupp på FUB idag. En mycket kompetent grupp inom området utvecklingsstörning som bjöd på intressanta diskussioner. De, som så många andra vi har träffat, var eniga om att vår målgrupp är bortglömd och bör uppmärksammas mer.