Inspriation

På kursen fanns det färdiga produkter från programmet som exempelvis ”pratkartor” som inspiration.