Mot år 3

Vi märker att det snart är dags för projektår 3. Under vårt andra år har vi genomfört en hel del intervjuer och under år 3 är det meningen att vi ska sammanställa samtliga intervjuer samt sprida information. Spridningen av informationen har vi faktiskt tjuvstartat med ett par gånger och härnäst har vi två inbokade föreläsningar/seminarier i november. Den första är på PTS, Post- och telestyrelsens konsumentmarknadsavdelning och den andra är på Karlstads universitets institution för pedagogiska studier. Vi har en del att förbereda, och håller nu på att fixa powerpointpresentationer samt videoklipp på intervjuer vi fått godkänt av medverkaren samt dess målsmän att använda i vårt informationsmaterial.