Pilotstudierapport

Nu finns vår pilotstudierapport utlagd här på bloggen. Gå in under fliken ”Om projektet” och scrolla ner en bit till .pdf bilagorna.

I pilotstudierapporten redovisar vi för de metoder vi valt att använda i huvudstudien, samt reflektioner och lärdomar vi erhållit vid testintervjuerna.