Produktion…

Det är en ynnest att ha två skärmar när jag jobbar. Just nu textas och transkriberas diskussionsfilmer inför referensgruppsmötet.