Det här kom vi fram till

Här nedan kan du se filmklipp från intervjuer. Tycker du samma? Eller tycker du annorlunda? Diskutera gärna!

Såhär har vi delat upp resultatet

Från alla intervjuer har vi plockat ut några citat och delat in dem i sex ämnesområden. I varje ämnesområde finns fyra filmer, två med positiva svar och två negativa svar.

Till varje film finns två diskussionsfrågor. Den ena frågan riktar sig till målgruppen och den andra till personer som på något sätt har en anknytning till målgruppen.

En del filmklipp är riktiga intervjuer, andra är återuppspelade intervjuer. Vi har fått samtycke från deltagare och i vissa fall målsmän eller godemän att visa filmklippen. De deltagare som inte vill vara med på film, eller som uppger känsliga ämnen i intervjuklippen får sin röst hörd genom att vi återuppspelat intervjuklippen.

”Tycker du samma eller tycker du annorlunda?”


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)