Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön i skolan handlar om hur lokalerna eleverna vistas i är. Den psykosociala arbetsmiljön handlar dels om hur alla på skolan behandlar varandra, hur eleverna trivs med både skoluppgifter och de andra eleverna och lärarna.

Start Resultatet Arbetsmiljö

Tumme upp

Få beröm

I filmklippet berättar en deltagare vad hon tycker om att få beröm.

Vrida bänken

I det här filmklippet berättar en deltagare hur hon gör för att skapa arbetsro när det är stökigt i klassrummet.

Tumme ner

Mobbing och kränkning

I filmklippet berättar en deltagare om hur hen är utsatt för mobbing.

Schema med för mycket aktiviteter

I filmklippet berättar en deltagare om sitt schema i skolan.


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)