Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande

Enligt skollagen har alla elever rätt att få inflytande och över sin utbildning. FNs Barnkonvention och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tar upp att våra deltagare har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem så att de kan få inflytande över sina liv.

Start Resultatet Delaktighet och inflytande

Tumme upp

Att få vara med på möten

I det här filmklippet berättar en deltagare om sin erfarenhet av möten.

Påverka genom att säga ifrån

I det här filmklippet berättar en deltagare om att hon påverkar sin situation genom att säga ifrån när det inte känns bra.

Tumme ner

Känsla av att lärare bestämmer

I det här filmklippet berättar en deltagare om hur det känns att inte kunna påverka vem man ska samarbeta med i skolan.

Vill försöka mer själv

I det här filmklippet berättar en deltagare att han tycker att han får mycket hjälp i skolan.


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)