Lärande

Lärande

Lärande

I skolverkets läroplan för gymnasiesärskolan står det att utbildningen ska främja till att förbereda eleven för arbetslivet. Den ska också ge förutsättningar för eleven att klara av sin vardag och delta i samhällslivet.

Start Resultatet Lärande

Tumme upp

Teckenspråk är viktigt för lärande

I detta filmklipp berättar en deltagare om vad hon har lärt sig tack vare teckenspråket.

Viljan att lära sig

I det här filmklippet berättar en deltagare om sin vilja att lära sig saker i skolan.

Tumme ner

Det som är svårt är tråkigt

I det här filmklippet berättar en deltagare om en sak som både är tråkigt och svårt.

Om att inte förstå

I det här filmklippet visar vi att det även kan vara svårt att förklara vad det är man inte förstår.


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)