Meningsfullhet

Meningsfullhet

Meningsfullhet

Begreppet meningsfullhet har vi hämtat från Antonovskys teori om KASAM, som handlar om en känsla av sammanhang. KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det finns ett samband mellan KASAM och livskvalitet. Ju starkare KASAM desto bättre livskvalitet.

Start Resultatet Meningsfullhet

Tumme upp

Att vara medveten om sin funktionsnedsättning

I det här filmklippet förklarar en deltagare om hur det känns att ha en utvecklingsstörning.

Att veta hur allt fungerar

I det här filmklippet berättar en deltagare att om att det är lättare att hantera förändringar när man känner sig trygg och trivs.

Tumme ner

Hemlängtan och ilska

I det här filmklippet berättar en deltagare om hemlängtan.

Svårt att sätta ord på känslor

I det här filmklippet träffar vi en deltagare som har svårt att prata om sina känslor.


Projektrapporten kan laddas
ned här!

Ladda ned rapporten (PDF, 1 MB)


En sammanfattning av projektet finns även som bok!

Ladda ned boken (PDF, 5,3 MB)