Sola lyste med sin frånvaro I Karlstad…

…men det gjorde oss ingenting. Vi fick möjligheten att träffa ett litet gäng specialpedagoger från Karlstad Universitet. Vi berättade om projektet med fokus på vår intervjumetod, där det så klart ingick en praktisk övning. Det uppstod många intressanta diskussioner kring bland annat delaktighet, etiska dilemman, och på vilka sätt metoden kan användas. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Karlstad Universtiet och Carin Roos, som bjöd in oss. Vi tror att vi har mycket att lära av varandra. Nu tar vår gröna fina väska semester ett tag, för nästa fokus ligger på analysarbete.