Träff med PTS

Igår träffade vi ett gäng från PTS, post- och telestyrelsen. De ville veta mer om vårt projekt och intervjumetod då en del av deras uppdrag är att hitta anpassade kommunikationslösningar för personer med funktionshinder. (Exempelvis har de gjort www.fejjanforalla.se, en tjänst där personer med synskada eller dövblindhet kan använda Facebook.) Förutom att demonstrera metoden och visa filmklipp hade vi en praktisk övning där de själva fick prova att intervjua varnadra med hjälp av bilder och samtalsmattan. Vi hade en rolig och intressant eftermiddag och upplever att båda parter var nöjda med träffen.

Per Zetterman var med såklart med på ett hörn och filmade inför den kommande dokumentärfilmen om projekt Tell-Us.